Mäsové výrobky: 02/63 53 16 00

Fotografie budú doplnené neskôr